Arxius mensuals: Setembre de 2008

El jardí del Casó de Roca requereix la intervenció municipal pel seu estat d’abandó


HORTANOTICIAS.COM 24/09/2008

El jardí del Casó de Roca requereix la intervenció municipal pel seu estat d’abandó

El Bloc de Meliana ha titllat de “reprobable” l’estat d’abandó en què es troba el jardí del Casó de Roca, on no s’ha actuat des de fa mesos, quan l’anterior equip de Govern havia invertit 60.000 euros al 2006 en l’acondicionament d’aquesta àrea com a espai polivalent amb zones enjardinades, una zona de jocs infantils i una pista esportiva.
“Ara moltes plantes s’han deixat morir, la brossa envaïx el jardí i encara no s’han tornat a ubicar les porteries que es van llevar amb motiu de les festes de Roca del mes de juliol”, ha assenyat el portaveu municipal del Bloc, Josep Riera.A més ha qualificat de “contradicció total” el fet que el govern del PP inaugure un parc nou que ha costat 100 milions de pessetes, quan una zona recentment habilitada com el Casó de Roca “presenta este aspecte tan lamentable”.El Bloc constata que este no és un fet aïllat, ja que l’abandó es generalitza a altres zones com ara el jardí de la Closa o el jardí del carril bici. Al seu juí, l’equip de Govern deixa abandonades zones ja enjardinades “per a justificar una actuació posterior amb el sobrecost que això suposa per a l’Ajuntament”. “És un fet que ja va ocórrer als jardins del carrer Rei en Jaume i que s’està repetint ara als jardins de la Closa”, ha afirmat. Riera ha afegit que la contradicció en esta manera d’actuar encara és major tenint en compte que l’actual govern va presentar l’actuació en jardins “com un dels seus projectes estrela en la recentment celebrada Fira Comercial i Agrícola de Meliana-FIMEL”.
Anuncis

HOMENATGE A VICENT ORTS CASARES "EL ZURDO", A LA FIMEL


Vicente Orts Casares, tota una institució a Roca.

Va nàixer al barri de Roca on viu des de fa 87 anys. Vicente Orts, conegut per tot el poble com”El Zurdo” fou el quart de cinc germans. Però en ser l’únic xic, prompte es feu càrrec de les terres de la seua familia. Amb tan sols 12 anys anava en carro casa per casa per arreplegar el fem que servira de fertilitzant per als camps, i es traslladava al Grau i Abastos acompanyat de la seua germana major per a vendre els productes collits.

Cuidar els animals era una altra de les faenes que el mantenia ocupat durant tot el dia, i també, de les més dures ja en aquella época, la maquinària què hui és indispensable no existia i les hectàrees es treballaven a mà, amb l’única ajuda dels cavalls.

Treball pel barri.

La Guerra Civil separà “El Zurdo” del seu treball de llaurador durant uns anys, però l’any 1938 tingué que tormar a casa per una malaltia i va seguir dedicant-se als camps. Reconeix que va ser la pitjor época de la seua vida, en la que es formaven llargues cues de gent famolenca a la porta de sa casa per a comprar la collita. Després de llicenciar-se en el servici militar, que va dur a terme en el regiment d’artilleria número 43 de Paterna, “El Zurdo” tornà definitivament a l’alqueria on va nàixer per a fer-se càrrec de les terres, ja què son pare havia complit 60 anys i estava malalt. Era 1945.

Cinc anys després contragué matrimoni amb Milagros Subies, la seua actual dona, qui compartí amb ell les faenes agrícoles, ja que no tingueren fills. Després d’una vida dedicada al camp, “El Zurdo” disfruta ara d’una merescuda jubilació en sa casa del barri de Roca, després de cedir les seues terres a un nebot a qui continua ajudant i donant-li consells que sols algú que ha viscut per i per a l’agricultura pot oferir.

Molt volgut per tots, Vicente Orts “El Zurdo” és quasi una institució al barri de Roca, on senpre lluità pel benestar dels seus habitants i on ajudà a construir la parròquia tant econòmica com personalent. De fet, en l’actualitat, és membre de l’associació de veïns des d’on continua treballant per a millorar el barri que el va vore nàixer
Publicat al diari de la FIMEL 2008 (9ª Fira d’Agricultura, Restauració, Comerç i Oci de Meliana).
A la foto de la dreta, l’alqueria del Zurdo.

Fomento licita el estudio para modificar el trazado de la vía férrea Valencia-El PuigLAS PROVINCIAS. 04/09/2008.
http://www.lasprovincias.es/valencia/20080904/horta/fomento-licita-estudio-para-20080904.html

LAS PROVINCIAS. 04/09/2008.

El Ministerio de Fomento ha licitado, con su publicación ayer en el Boletín Oficial del Estado, la redacción del estudio informativo de modificación del trazado del tramo ferroviario entre Valencia y El Puig con un presupuesto de 253.993 euros.

Actualmente, la línea férrea Valencia-Castellón dispone de doble vía electrificada y es utilizada por servicios de largo recorrido, regionales, mercancías y cercanías. El trazado de dicha línea en el tramo entre Valencia y el Puig sigue una línea recta en dirección de norte a sur.

La principal actuación consistiría en la modificación del trazado de la línea actual para adosarla a la futura línea de alta velocidad en el tramo comprendido entre Valencia y El Puig, unificando así ambas líneas ferroviarias en un único corredor.

Así, según ha informado el Ministerio, se resuelven la gran mayoría de las cuestiones planteadas por los Ayuntamientos, entre ellas el efecto barrera de la pedanía de Roca-Cuiper. Asimismo se analizará la reposición de las estaciones afectadas por la actuación.

El Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT), aprobado por el Gobierno el 15 de julio de 2005, contempla la construcción de un nuevo trazado de alta velocidad entre Valencia y Castellón. El estudio que ahora se va a contratar tiene por objeto definir estas modificaciones para permitir la realización de los procesos de información pública y audiencia establecidos en la Ley 39/2003 del Sector Ferroviario así como en la legislación vigente de Impacto Ambiental.

El Ministerio ha señalado que durante la redacción del estudio se mantendrán los contactos necesarios, tanto con los Ayuntamientos, como con la Generalitat Valenciana.

Fomento sacará la línea del tren de los pueblos y la pegará al AVEhttp://www.levante-emv.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2008090400_19_490767__ComunitatValenciana-Fomento-sacara-linea-tren-pueblos-pegara

LEVANTE EMV 04/09/2008 .

Fomento sacará la línea del tren de los pueblos y la pegará al AVE

Las estaciones de cuatro poblaciones de l´Horta Nord deberán reubicarse

<!– function addLoadEvent(func) { var oldonload = window.onload; if (typeof window.onload != ‘function’) { window.onload = func; } else { window.onload = function() { if (oldonload) { oldonload(); } func(); } } } function mostrarVotos() { votosEst(); } // var eImgs=new Array(3); eImgs[‘off’] = “/elementosWeb/version13_20080616/mediaweb/images/iconos/estrella.gif”; eImgs[‘on’] = “/elementosWeb/version13_20080616/mediaweb/images/iconos/estrella2.gif”; eImgs[‘mark’] = “/elementosWeb/version13_20080616/mediaweb/images/iconos/estrella3.gif”; function swapImagenVoto(n,st) { var imgName; var eImg; var nAux; var mVotAux; nAux=parseInt(n); for (var i=1;i addLoadEvent(mostrarVotos);


manifestación. Vecinos de Roca-Cúper durante una protesta contra el AVE.
ferran montenegro

L. Ballester Beneyto, Valencia
La vía del ferrocarril actual entre Valencia y El Puig, a su paso por l’Horta Nord, se trasladará y se construirá a la futura vía del tren de alta velocidad, según anunció ayer el Ministerio de Fomento. El anuncio vino acompañado de la licitación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del “estudio informativo para modificar la línea ferroviaria de ancho ibérico entre Valencia y El Puig” que costará un máximo de 218.960 euros y tendrá un plazo de redacción de 24 meses. La decisión del Ministerio de Fomento es fruto de las intensas negociaciones que mantiene desde hace años con los ayuntamientos de l’Horta Nord afectados por el trazado del AVE, que han actuado como una piña más allá de las siglas políticas para que la nueva infraestructura no creara una doble barrera. Ante la negativa del actual Ministerio de Fomento a modificar el trazado del tren de alta velocidad diseñado por el equipo de Francisco Álvarez Cascos, ya que sólo admite modificaciones puntuales, el departamento que dirige Magdalena Álvarez, ha optado por una sorprendente, novedosa y costosa solución: eliminar el trazado ferroviario actual de la línea de ancho ibérico, que atraviesa el interior de la mayoría de poblaciones de l’Horta Nord y evitar así el doble efecto barrera del tren actual y el del futuro.
“De esta forma se resuelven la gran mayoría de las cuestiones planteadas por los ayuntamientos, entre ellas el efecto barrera de la pedanía de Roca-Cúper”, explicaba ayer el Ministerio de Fomento en un comunicado. En las reuniones Fomento-ayuntamientos, “se ha llegado al acuerdo de realizar algunas modificaciones de trazado que van a suponer una mejora significativa de la solución inicialmente aprobada. La mayor parte de estas modificaciones se van a introducir en la línea actual para que su desarrollo y tramitación no suponga ningún retraso en la construcción de la línea de alta velocidad”.
Reposición de apeaderos
En el estudio informativo también “se analizará la reposición de las estaciones afectadas por la actuación”, según el Gobierno. No será ésta una cuestión baladí y constituye una de las pegas de la nueva solución. Cuatro poblaciones (Roca-Cúper, Albuixech, Massalfassar y El Puig) ya no tendrán las estaciones tan cercanas a sus poblaciones y los usuarios de cercanías deberán desplazarse.
Será el peaje que deberán pagar para eliminar la muralla ferroviaria del interior de sus localidades. El alivio será considerable para los vecinos de Roca-Cuper, “donde el ferrocarril pasa por el centro de la pedanía, dejando edificaciones en ambas márgenes”.

INFORMACIÓ PÚBLICA PLA DE REFORMA INTERIOR I MILLORA DE ROCA


Publicats al DOCV de 2 de setembre de 2008 dos tràmtis d’informació pública sobre l’urbanisme de Roca:

Ajuntament de Meliana Ayuntamiento de Meliana
Informació pública del pla de reforma interior modificatiu
del barri de Roca. [2008/9912]
Información pública del plan de reforma interior modificativo
del barrio de Roca. [2008/9912]
El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el 31 de juliol de 2008,
ha adoptat, entre altres, el següent acord:
Sotmetre a informació pública el pla de reforma interior modificatiu
del barri de Roca (Meliana), amb el document de justificació d’integració
territorial, l’estudi d’integració paisatgística, catàleg de béns
i espais protegits i l’estudi de necessitats d’habitatge durant el termini
d’un mes comptador des de l’última publicació en el Diari Oficial de
la Comunitat Valenciana i en un diari no oficial d’àmplia difusió en la
localitat, de conformitat amb allò establert en l’article 90.2 i 83.2.a) de
la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Llei Urbanística Valenciana.
Durant este termini, el projecte diligenciat del pla es trobarà per a
la seua consulta pública en el Departament d’Urbanisme d’este ajuntament
en horari d’atenció (de 09.00 a 14.00 hores).
Meliana, 1 d’agost de 2008.– L’alcalde: Blas L. Devís Roig.
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 31 de julio de
2008, ha adoptado, entre otros, el siguiente acuerdo:
Someter a información pública el plan de reforma interior modificativo
del barrio de Roca (Meliana), con el documento de justificación
de integración territorial, el estudio de integración paisajística, catálogo
de bienes y espacios protegidos y el estudio de necesidades de
vivienda durante el plazo de un mes contado desde la última publicación
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana y en un diario
no oficial de amplia difusión en la localidad, de conformidad con lo
establecido en el artículo 90.2 y 83.2.a) de la Ley 16/2005, de 30 de
diciembre, Ley Urbanística Valenciana.
Durante este plazo, el proyecto diligenciado del plan se encontrará
para su consulta pública en el Departamento de Urbanismo de este
ayuntamiento en horario de atención (de 09.00 a 14.00 horas).
Meliana, 1 de agosto de 2008.– El alcalde: Blas L. Devís Roig.

Ajuntament de Meliana Ayuntamiento de Meliana
Informació pública de les normes transitòries per a la suspensió
de la vigència del Pla General d’Ordenació Urbana
de Meliana en l’àmbit referit al sòl urbà del barri de
Roca. [2008/9314]
Información pública de las normas transitorias para la
suspensión de la vigencia del Plan General de Ordenación
Urbana en el ámbito referido al suelo urbano del barrio
de Roca. [2008/9314]
El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 3 de juliol de
2008, ha adoptat, entre altres, el següent acord:
Sotmetre a informació pública les normes transitòries proposades
a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, en
aplicació de l’article 102 de la Llei Urbanística Valenciana, al sollicitar
la suspensió de la vigència del Pla General d’Ordenació Urbana
de Meliana en l’àmbit referit al sòl urbà del barri de Roca, aprovades
en el Ple extraordinari i urgent d’11 de juny de 2008.
El sotmetiment a informació pública es realitza mitjançant publicació
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i en un diari no
oficial d’àmplia difusió en la localitat, pel termini d’un mes.
Durant el mes d’informació pública, els interessats podran consultar
les referides normes en el Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament
de Meliana a efectes de presentar suggeriments i reclamacions.
Meliana, 4 de juliol de 2008.– L’alcalde: Blas L. Devís Roig.
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 3 de julio de
2008, ha adoptado, entre otros, el siguiente acuerdo:
Someter a información pública las normas transitorias propuestas
a la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda,
en aplicación del artículo 102 de la Ley Urbanística Valenciana, al
solicitar la suspensión de la vigencia del Plan General de Ordenación
Urbana de Meliana en el ámbito referido al suelo urbano del barrio de
Roca, aprobadas en el Pleno extraordinario y urgente de 11 de junio de
2008.
El sometimiento a información pública se realiza mediante publicación
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana y en un diario
no oficial de amplia difusión en la localidad, por el plazo de un mes.
Durante el mes de información pública, los interesados podrán
consultar las referidas normas en el Departamento de Urbanismo del
Ayuntamiento de Meliana a efectos de presentar sugerencias y reclamaciones.
Meliana, 4 de julio de 2008.– El alcalde: Blas L. Devís Roig.