Arxius mensuals: Juliol de 2010

LA VIA PARC NORD, A LA TARDOR


La Conselleria confirma que el proyecto definitivo de la Vía Parque Norte se presentará este otoño

HORTANOTICIAS, 29/07/2010

Mural contra la Via Parc Nord a l'estació de metro de Meliana

El director general de Obras Públicas, Ismael Ferrer, ha confirmado en Moncada que el proyecto básico de la Vía Parque Norte estará redactado después del verano y se presentará oficialmente entre septiembre y octubre. Después de años con la idea en mente, parece que la Conselleria está decidida a llevar a cabo este polémico proyecto a pesar de la coyuntura de crisis económica que atraviesa el país.

Este nuevo distribuidor comarcal, amado y odiado a partes iguales, ha salido del cajón de la Conselleria de Infraestructuras donde se guardó hace años aprovechando el Plan de Territorial de la Huerta (PATH) que elabora la Generalitat y que es “perfectamente” compatible con esta infraestructura viaria que atravesará la huerta de varios términos municipales de l’Horta Nord.

Ferrer realizó estas declaraciones en un acto al que acudió en Moncada, uno de los municipios más beneficiado por esta nueva vía, según su alcalde, Juan José Medina, que asegura que, sin ella, Moncada está “condenada” ya que su única vía de comunicación con Valencia es el “saturado” camino de Moncada que no puede asumir el volumen de tráfico que soporta.

Aunque el director general de Obras Públicas insistió en que los trámites van a buen ritmo gracias al “consenso de todos los municipios afectados”, lo cierto es que el Ayuntamiento de Godella sigue mostrándose en contra de esta infraestructura y, por ello, ha presentado alegaciones al PATH, al igual que ha hecho el grupo Acció Ecologista-Agró que argumenta sus alegaciones contra el Plan en que permite la construcción de la Vía Parque Norte.

Además, también se han mostrado en contra grupos políticos de varios municipios como el Bloc de Burjassot quien llegó a asegurar que se trataba de una infraestructura “innecesaria” y que “nadie había pedido”.

En su defensa, Conselleria y ayuntamientos como el de Moncada insisten en que será una infraestructura respetuosa con el entorno y un “espectacular balcón a la huerta” con carril bici, zona peatonal y zonas ajardinadas para minimizar su impacto.

Anuncis

ACCIÓ ECOLOGISTA AGRÓ DEMANDA L’ANULACIÓ DE LA VIA PARC NORD


Acció Ecologista-Agró demanda l’anulació de la Via Parc Nord amb alegacions al Pla de protecció de l’Horta

HORTANOTICIAS, 28/07/2010

El divendres 23 de juliol Acció Ecologista-Agró va presentar les seus al•legacions al Pla d’Acció Territorial de l’Horta. L’organització ecologista compartix els objectius del pla, però considera que “assumix infraestructures i iniciatives urbanístiques que el desvirtuen, ja que són contradictòries amb la seua filosofia i per tant afecten a la seua credibilitat i viabilitat” com l’autovia Parc Nord. El document presentat per AE-Agró a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Territori i Habitatge denuncia, respecte al projecte de l’autovia Via Parc Nord, que “és impossible compatibilitzar la consecució de l’objectiu principal del PAT de garantir la conservació, regeneració i posada en valor d’aquells àmbits de major interés de l’Horta i que es troben amenaçats per l’expansió urbanística i pretendre al mateix temps construir una autovia precisament per les àrees que el propi PAT qualifica com Horta de màxim valor i Horta de molt alt valor i per tant zones mereixedores de protecció que planteja protegir estrictament”. L’autovia Via Parc Nord implica l’ocupació física de l’Horta i per tant la destrucció de centenars d’hectàrees de conreu que passaran a ser asfalt. L’efecte barrera de la infraestructura acorralarà encara més els municipis afectats, aillarà els camps de conreu i tindrà un impacte paisatgístic i sonor molt important. A més a més, AE-Agró considera que aquest projecte suposa “continuar per un camí insostenible, al fomentar l’ús de l’automòbil com mitjà de transport privilegiat”. Esta estratègia ens faria encara més dependents del petroli, incrementaria la petjada ecològica i les emissions de CO2 pel trànsit d’automòbils per la futura autovia. I és que el projecte d’autovia Via Parc Nord entra en contradicció amb les estratègies dissenyades pel PAT de l’Horta. El traçat de l’autovia discorre per unitats de l’Horta de màxim valor, com la de Poble Nou, Meliana o l’Arc de Moncada per exemple. Així que resulta incompatible amb l’estratègia del pla de “creació de noves infraestructures verdes” per “protegir i connectar els paisatges de major qualitat” i “reduir la pressió urbanística i evitar afeccions de les zones més valuoses pel creixement urbanístic i la implantació de noves infraestructures”. A més a més, aquest projecte xoca frontalment amb les “fórmules sostenibles de gestió i finançament agrícola” proposades pel PAT i amb “la integració paisatgística d’infraestructures urbanes”. AE-Agró afirma que “seria necessària una vareta màgica per evitar la destrucció paisatgística de l’Horta que travessarà l’autovia”. Per tant, este projecte és incompatible amb la “protecció del patrimoni cultural i visual” de la que parla el pla de l’Horta i del “model d’ús públic”. AE-Agró afirma que “una infraestructura tan poc respectuosa amb el seu entorn com la Via Parc Nord i amb un impacte ambiental tan intens i extens difícilment va a contribuir a la conscienciació ciutadana que el PAT de l’Horta considera imprescindible”. Per tot això, l’organització ecologista exigeix l’anulació de l’autovia Via Parc Nord. “No caben més autovies ni vies d’alta capacitat per l’Horta, ja que són incompatibles amb el manteniment d’un espai que és recurs productiu, pulmó verd i bellesa assequible”. AE-Agró proposa el metro com a solució per resoldre la mobilitat de l’Àrea Metropolitana. Al respecte l’organització ecologista demanda a les seus al•legacions “el desmantellament de l’actual traçat per recuperar els terrenys d’Horta que ocupa i la construcció d’un autèntic metro: un ferrocarril urbà i soterrat que no ocupe àrees de l’Horta”. Des d’AE-Agró es recomana que els diners estalviats de la hipotètica anulació de la Via Parc Nord s’invertisquen en el nou traçat del metro. Des de l’organització ecologista també es reivindica “major seguretat per als vianants i ciclistes a les carreteres i camins de l’Horta, com és el cas del Camí Vell de Godella”. Per incrementar la seguretat s’exigeix que “s’excloga el trànsit de vehicles a motor amb l’excepció dels d’ús agrícola”. Al text presentat a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Territori i Habitatge AE-Agró també denuncia “el gran impacte ambiental de les canalitzacions de barrancs i de la construcció d’infraestructures hidràuliques per resoldre problemes puntuals d’inundacions urbanes”. Segons els ecologistes “és notòria la manca d’adaptació d’estos projectes al paisatge, ja que no s’instal•len al territori sinó que s’apoderen d’ell fraccionant les partides i parcel•les agrícoles, dificultant així el conreu i per tant la supervivència de l’Horta”. AE-Agró lamenta que “si el PAT de l’Horta no fica remei, en pocs anys tindrem un metro que passa lluny de la població que el podria usar, una autovia para la població que no usa el metro i uns barrancs i unes infraestructures hidràuliques desmesurades”. Si finalment el pla de l’Horta assumix estes infraestructures, que són completament contradictòries amb la seua filosofia, la seua credibilitat i viabilitat quedaran molt malparades i per desgràcia també el futur de l’Horta. AE-Agró compartix els objectius del PAT, tanmateix amb les mesures concretes que el pla adopta, com és el cas de l’autovia Via Parc Nord, els ecologistes “considerem que es tracta d’un frau o una mera declaració d’intencions de cara a la galeria

ACTUACIONS PREVISTES AL PLA DE L’HORTA


El Plan de protección de la Huerta incluye el desarrollo de ocho rutas peatonales y ciclistas por toda la comarca

HORTANOTICIAS, 22/07/2010.

La Conselleria de Medio Ambiente ha impulsado ocho rutas para peatones y ciclistas con el fin de favorecer el uso y disfrute de la huerta de Valencia. Estos itinerarios están incluidos en el Plan de Acción Territorial de Protección de la Huerta de Valencia, que actualmente se halla en fase de información pública.

Esta red de itinerarios verdes, que fomentarán el conocimiento de la huerta desde una perspectiva cultural, ambiental e histórica, forma parte de un plan global –el Plan de Protección de la Huerta- que tiene como objetivo preservar los valores agrícolas, paisajísticos, culturales y patrimoniales, ordenar los usos del suelo con criterio supramunicipal, rehabilitar el patrimonio agrícola, y fomentar criterios de sostenibilidad en las actividades socioeconómicas, entre otros.

Con estas ocho rutas se pretende, asimismo, mejorar la accesibilidad pública a la huerta de Valencia; promover la cultura de la huerta y educar en el respeto a este espacio agrícola; y recuperar las conexiones entre espacios de valor ambiental, cultural y paisajístico.

De Valencia a Mahuella por l’Horta Nord

Una de las actuaciones incluidas en el plan es un recorrido de 17 kilómetros por el Horta Nord, desde el centro de la ciudad de Valencia hasta Mahuella, a través de un recorrido circular que atraviesa las huertas de Meliana, Almàssera y Alboraya. Asimismo, el recorrido integra 14 alquerías y barracas clasificadas como elementos de primer orden. El presupuesto para la actuación es de 3,3 millones de euros.

Otra de las actuaciones consiste en el desarrollo de un itinerario dentro del arco de Moncada para dar a conocer uno de los espacios de huerta más homogéneos y mejor conservados del Área Metropolitana de Valencia. Su riqueza reside en la presencia de elementos hidráulicos como la Real Acequia de Moncada y el Barranc del Carraixet.

Las actuaciones, en las que se invertirán cerca de 3,3 millones de euros para la adecuación de 13 kilómetros, incluyen la adaptación del Camí Vell de Godella a la circulación peatonal-ciclista; la adaptación de los caminos de la zona lata de l’Arc a la circulación peatonal-ciclista; la adaptación del Camí de Carpesa como ruta para peatones y ciclistas, entre otras.

Conexión con l’Albufera

El tercer recorrido propuesto en el plan consiste en la conexión de Valencia con el Parc Natural de l’Albufera, atravesando el Camí de la Fon d’en Corts junto a l’Horta de Rovella y la localidad de Castellar-Oliveral. El trazado propuesto, de 17 kilómetros y en el que se invertirán 5,6 millones de euros, tiene como objetivo mejorar la conectividad peatonal-ciclista entre Valencia y l’Albufera; las condiciones de transporte no motorizado de pedanías como Castellar-Oliveral o el Tremolar con la ciudad de Valencia; y poner en valor núcleos como la Font d’en Corts y el Tremolar.

También plantea el plan de la huerta la adecuación del Camí de Picassent, que conecta la ciudad de Valencia con los municipios del sur hasta llegar a la ermita de Santa Ana en Albal. El trazado propuesto, de aproximadamente 14 kilómetros, contará para su ejecución con un presupuesto de 3,5 millones de euros.

La actuación “Camins a la Mar” pretende recuperar la conexión transversal entre los municipios de l’Horta Nord y el mar. La acequia de Moncada discurre aproximadamente a unos 5 kilómetros de la costa, en forma paralela a la misma. El objetivo es mejorar la conectividad peatonal-ciclista entre los núcleos urbanos de l’Horta Nord y el frente marítimo; recuperar la conexión histórica con el mar; y poner en marcha ejes transversales de transporte sostenible.

La actuación contempla la recuperación de la conexión de 10 caminos históricos, lo que abarca un total de 36 kilómetros: Camí de la mar de Puçol (3,7 kilómetros); El Puig (4,7 kilómetros); La Pobla (3,9 kilómetros); Massamagrell (4,4 kilómetros), entre otros.

Otra actuación propuesta en el plan es la “Red etnográfica”, que se asienta sobre la red de caminos históricos de conexión preexistentes. El itinerario, que abarca 251 kilómetros, de los que aproximadamente 100 discurren por suelo de huerta, contará con una inversión de unos 100.000 euros anuales.

“Portes a l’Horta”

Asimismo, la iniciativa “Portes a l’Horta” consiste en el desarrollo de nodos intermodales en entornos urbanos sin ocupar superficie de huerta y favoreciendo el la movilidad peatonal o ciclista. El objetivo de la iniciativa es reducir el transporte motorizado en espacios agrarios sensibles y fomentar el transporte sostenible en el área metropolitano. La actuación consiste en implantar 12 “Portes a l’Horta” en los municipios de El Puig, Moncada, Meliana, Godella, Almàssera, Alboraya, Valencia, Moncada y Torrent.

Por último, se implantarán 17 “Punts de Trobada”, pequeños espacios inferiores a cien metros cuadrados vinculados a la red primaria de transporte sostenible de l’Horta, que en ningún caso ocupan superficie de cultivo. El objetivo es proporcionar puntos de descanso e información para el ciudadano que visite l’Horta; fomentar el conocimiento de l’horta y el respeto por la actividad agraria y conectar la red de corredores verdes a los espacios de mayor valor de la huerta.

MÉS POLÈMICA PER L’AVE


Camps afirma que el recorte en el AVE y la A-33 ´no tiene sentido´

LEVANTE/EMV, 24/07/2010

El Consell carga contra Zapatero por discriminar a la C. Valenciana y recuerda que la alta velocidad es “clave” para Castelló y la paralización es un “ataque directo” al Corredor Mediterráneo

V. X. C. /EUROPA PRESS VALENCIA
El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, consideró ayer que el recorte planteado por el Gobierno español “no tiene ningún sentido” ya que la llegada de la Alta Velocidad “supone competitividad y riqueza de presente y de futuro”. Camps realizó las declaraciones en Castelló, donde asistió al acto de toma de posesión de Vicent Climent como Rector de la Universitat Jaume I, después de que el ministro de Fomento, José Blanco, anunciara el jueves que rescindirá tres contratos de obra nueva, dos contratos que afectan a ferrocarriles y uno a carreteras (la autovía de Font de la Figuera -A-33), de más de un millón de euros de los 88 que actualmente mantiene en la Comunitat Valenciana, que representan el 3,1 por ciento del total.
En opinión del jefe del Consell, “en estos momentos lo que hay que hacer es invertir”, así como llevar a cabo “infraestructuras productivas” y “dar apoyo a los proyectos de presente y futuro de toda España, de la C. Valenciana y en concreto de Castelló”.
Camps tildó de “clave” la llegada del AVE a Castelló “para el futuro de la provincia” e insistió en que cuando dice “clave es clave desde el punto de vista de la conexión de pasajeros, de la comodidad, de la velocidad” para poder tener “más cerca Madrid y también Barcelona, Alicante y Valencia”. El alcalde de Castelló, Alberto Fabra, instó al ministerio de Fomento a reconsiderar el recorte que afecta a su ciudad y añadió que “hoy tenemos más problemas que ayer, pero sobre todo, tenemos la certeza de que el Gobierno ha estado jugando con Castelló”.
En Alicante, la noche del jueves, Camps explicó que somos “tierra de emprendedores”, que “nunca ha vivido de privilegios y subvenciones”. Por este motivo, para el presidente, al territorio valenciano le “cuesta todo un poquito más que al resto de los españoles”.

Como Canarias y Cantabria
Por su parte la portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, señaló tras los acuerdos semanales del Consell que la actitud del Gobierno de Zapatero es un “ataque directo” al Corredor Mediterráneo y calificó de “década catastrófica” para los valencianos los 10 años de Zapatero al frente del PSOE. El presidente de España “ha tomado la decisión por nosotros” y “nos ha cercenado la capacidad de decisión” apuntó Sánchez de León y argumentó que “no sé que tendríamos que hacer los valencianos para recibir el mismo trato que otras comunidades como Canarias o Cantabria, que han salvado sus inversiones”.

Peralta reitera que las obras se ejecutarán con inversión privada
El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ricardo Peralta,destacó ayer que sólo tres de los 88 contratos en ejecución en la Comunitat Valenciana se verán afectados por el ajuste presupuestario en materia de infraestructuras anunciado por el ministro de Fomento. Este ajuste únicamente implica que los tres proyectos dejan de ser ejecutados exclusivamente a cargo de los Presupuestos del Estado pero, ha insistido el delegado, “la voluntad es ejecutarlos en colaboración con la inversión privada, lo que acredita el compromiso del Gobierno con nuestra comunidad“.
Peralta recordó que a finales de este año sólo faltará por construir el tramo de línea de alta velocidad entre Valencia y Castelló, por tanto “más de un 80% del AVE a Castelló será una realidad operativa”,y la reducción del tiempo de traslado de Castelló a Madrid “ya se habrá reducido en un 90%”. Para el delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, este hecho desacredita las críticas por parte de los altos responsables del Ejecutivo autonómico de Francisco Camps queno hablan de lo que hacen porque no tienen nada de lo que hablar y su única posición es la de criticar las inversiones del Gobierno central“.

L’AVE I LA V-21, PARALITZATS


Fomento cancela la autovía de la Font de la Figuera y dos tramos del AVE a Castellón  

LAS PROVINCIAS, 23/07/2010. 

El Ministerio retrasará hasta cuatro años la ejecución de 13 obras por el recorte presupuestario  

 B. LLEDÓ | VALENCIA. 

PARALIZACIONES 

N-332. En la carretera que bordea las costas Valencia y Alicante se quedan en suspenso el desdoblamiento entre Sueca y Sollana, entre Xeresa y Gandia y la variante en Benidorm. 

V-21. Se paraliza el tercer carril de la V-21 entre el barranco del Carraixet y Puçol. También se congelan las circunvalaciones de Cullera, Cofrentes y Benissa. 

En el aire. Otras ocho actuaciones se aplazan sin fecha prevista. 

Los habitantes de la Font de la Figuera tendrán que seguir soportando el paso de vehículos, en su mayoría camiones, por la localidad. El Ministerio de Fomento ha cancelado las obras en el tramo de autovía para enlazar la A-31 y la A-35. Doce kilómetros y dos años de trabajo reducidos a ceniza. Es uno de los tres proyectos que el Gobierno central ha decidido eliminar en la Comunitat Valenciana. Así lo anunció ayer el ministro de Fomento, José Blanco, durante su comparecencia en el Congreso para informar sobre los recortes presupuestarios. El Gobierno también rescinde dos tramo del AVE a Castellón: el de Sagunto-Puerto de Sagunto y Almassora-Castellón. «La línea de Alta Velocidad a Castellón es indispensable para que las vías convencionales alberguen el transporte de mercancías», advirtió el conseller de Infraestructuras, Mario Flores. Y es que un estudio del departamento estima que en 2014 los enlaces que vertebran el Mediterráneo alcanzarán el máximo de su capacidad y ocasionarán un cuello de botella. «Estamos haciendo una apuesta muy importante por las plataformas logísticas, la Comunitat está emplazada estratégicamente y tenemos el puerto más importante del Mediterráneo. Necesitamos el corredor para aprovechar ese potencial y salir de la crisis cuanto antes», advirtió Flores. Las tres actuaciones abandonadas por Fomento, que según el Consell suman un presupuesto de 180 millones de euros, podrían reactivarse con la colaboración público privada. Blanco ya le dejó caer a Flores esta posibilidad durante la reciente inauguración de la autovía central desde Albaida a Muro de Alcoy. Ayer, el titular de Fomento confirmó su propósito de recurrir a la inversión público privada para que la Alta Velocidad llegue a la ciudad de la Plana. Por eso, el conseller de Infraestructuras pidió a Blanco que se «acelere» la reconversión de los expedientes en los que se quiere contar con financiación privada. «El Ministerio puede reconducir los tres proyectos si recaba el apoyo del Banco Europeo de Inversiones y del Instituto de Crédito Oficial pero debe ponerse a trabajar y hacerlo ya, no basta con que diga que se puede hacer». Contando las tres de la Comunitat, las obras canceladas en toda España alcanzan las 32, que superan el millón de euros cada una de ellas. Blanco se escudó en que se han anulado los contratos que requerían modificaciones de importe elevado, los que no encajaban con las nuevas prioridades de rentabilidad social y económica y los susceptibles de ejecutarse con capital privado. A las suspensiones del proyecto en la autovía de la Font de la Figuera y los dos tramos del AVE a Castellón se suman 13 obras en ejecución que se paralizan más tiempo de lo previsto. Hasta hace sólo una semana el secretario de Estado de Infraestructuras, Víctor Morlán, aseguró que los retrasos serían de entre un año y medio y dos años. Ayer, el ministro reconoció que las demoras pueden situarse en cuatro años. «Este retraso empieza a ser muy preocupante», alertó el conseller. Todas las obras afectadas son de gran importancia para la Comunitat. Los conductores que atraviesan el puente de Xirivella en Valencia cada día soportan carriles más estrechos y aglomeraciones con motivo de la mejora de la autovía A-3. Pero sus esperanzas vuelven ahora a esfumarse porque la ampliación se dilata de nuevo en el tiempo. Otras actuaciones que se congelan son el tercer carril de la V-21 entre Puçol y el barranco del Carraixet, el de tramo de la A-3 Buñol-Valencia y el de la A-7 entre el distribuidor sur y Silla. La N-332, que bordea la costa valenciana y alicantina, también sufre las consecuencias del tijerazo del Gobierno. Se quedan en suspenso el desdoblamiento entre Sueca y Sollana, entre Xeresa y Gandia y la variante en Benidorm. Otras circunvalaciones que peligran son las de Cullera, Cofrentes y Benissa. Además, se aplaza el acceso sur al puerto de Gandia, la ronda sur de Elche y la vía parque Guardamar del Segura-Torrevieja. El futuro también se presenta oscuro para otros ocho proyectos, sin un horizonte a la vista. Se aplazan sin fecha prevista a la espera de negocación. Entre ellos, destaca el Acceso Norte al puerto de Valencia que es competencia de Fomento. En total, el Ministerio suspenderá 32 obras de carreteras y del AVE, de las que 18 serán totalmente rescindidas y en un futuro licitadas siguiendo otros criterios. Además, se reprogramarán otras 199, que se demorarán entre uno y cuatro años. Los 18 contratos que se quedarán totalmente en el aire suponen un importe de 926 millones de euros. La inversión de los 199 que se van a paralizar alzanca los 8.700 millones. Por comunidades autónomas, en Castilla y León se cancelarán siete contratos, en Cataluña serán cinco. Cantabria verá anuladas cuatro actuaciones y Aragón suprime cuatro. Fomento paraliza tres en Andalucía, una en Extremadura, otra en Asturias y dos en Galicia, además de las tres en la Comunitat. Por contra, hay seis regiones en las que no se rescindirá ninguna obra. Se trata de Canarias, Castilla-La Mancha, Navarra, Baleares, La Rioja y País Vasco. Blanco matizó que el recorte no afectará a las obras de puertos, aeropuertos y Salvamento Marítimo. «A ningún ministro de Fomento le resulta fácil decir que se van a rescindir contratos y a ralentizar obras», admitió Blanco. «Tampoco es lo más popular plantearse cerrar líneas de ferrocarril pero tengo la absoluta determinación de salvar lo mejor posible el presente y garantizar sostenibilidad a largo plazo en construcción y explotación de infraestructuras», sentenció el ministro. Un castigo La diputada del PP en el Congreso y vocal de la Comisión de Fomento, Teresa García Sena, acusó a Blanco de «castigar» a la Comunitat y alertó de que tendrá «un impacto negativo en el desarrollo económico de España». Las ONG’s Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF España pidieron al ministro que replantee la política de infraestructuras y transporte y que elimine todos los proyectos innecesarios y perjudiciales para el medio ambiente. 

Fomento rescinde la autovía de la Font de la Figuera y dos tramos del AVE a Castelló

LEVANTE-EMV, 23/07/2010.

El ministerio volverá a licitar las obras pero mediante concesión para que sea la iniciativa privada la que se endeude
y cobre un canon a cambio El coste de los tres contratos rescindidos en la C. Valenciana asciende a 210,2 millones de euros

 

LAURA BALLESTER VALENCIA El tijeretazo del Ministerio de Fomento a las obras que tiene en marcha en la Comunitat Valenciana afectará, finalmente, a tres obras: los doce kilómetros de autovía entre la Font de la Figuera y Villena y los dos únicos tramos adjudicados de la alta velocidad a Castelló, según informó el ministro de Fomento, José Blanco, en una comparecencia, a petición propia, en el Congreso de los Diputados. Otras 13 autovías (que Fomento ni confirma ni desmiente y de las que ya informó Levante-EMV) podrían sufrir retrasos de uno a cuatro años.
En proporción, los recortes pueden parecer mínimos: se rescinden tres contratos de los 88 que tiene adjudicados el Ministerio de Fomento en la Comunitat Valenciana, lo que representa el 3,1%. En toda España se han rescindido un total de 32 adjudicaciones. Pero en el caso del AVE a Castelló, pieza fundamental del corredor mediterráneo, la rescisión de los dos contratos adjudicados el pasado mes de mayo supone un freno al resto de tramos que estaban todos licitados y que se desmoronan como un castillo de naipes.
El único consuelo que queda en el doloroso trance de anular obras ya adjudicadas es que en los tres contratos que se rescinden en la Comunitat Valenciana se recurrirá a la colaboración pública-privada para volver a licitarlos “lo antes posible para intentar cumplir los plazos que se habían establecido”, según explicaron ayer fuentes del Ministerio de Fomento. Otras autonomías no han tenido tanta “suerte”. En Andalucía, Castilla-León o Aragón se rescinden contratos sine die, sin que exista ninguna previsión sobre ellas. En el caso de la comunidad maña, queda en el aire la intersección de la N-232 (de Vinaròs a Burgos) entre Ráfales y el límite con la provincia de Castelló, según la información distribuida ayer por el departamento de José Blanco.
La fórmula de la colaboración público-privada evitará al Ministerio de Fomento aumentar el déficit, tal como se le ha exigido al Gobierno desde las instituciones euro-peas. “El Grupo Fomento verá reducido sus recursos presupuestarios en 3.435 millones, lo que disminuye la capacidad de inversión prevista en 2010 y 2011” y ha obligado al ministerio a reprogramar todas sus actuaciones “hasta 2015”, según admitió ayer José Blanco. El objetivo es alcanzar el equilibrio presupuestario en 2013, el mismo año en el que a España se le acaba el maná de los fondos europeos, “una nueva situación que también hay que ir preparando”, admitió el ministro.
Las esperanzas del ministerio y de las empresas contratistas para hacer frente a esta situación están depositadas en el Plan Extraordinario de Infraestructuras (PEI) que prevé movilizar 17.000 millones de euros en colaboración con la banca y las constructoras. La fórmula para que Fomento no se endeude es que lo haga la empresa privada, a cambio de un canon fijo durante un período prolongado de años. Así se hará en la variante de la Font de la Figuera. “La empresa adjudicataria será la responsable de construir y mantener la autovía durante un plazo concreto y, a cambio, cobrará un canon fijo anual, que no se relacionará con el número de vehículos que usen la carretera (peaje en sombra), sino a la disponibilidad de la autovía”, explicaron ayer fuentes de Fomento. La fórmula de la concesión para la alta velocidad a Castelló sí que constituirá una novedad junto al AVE Palencia-Santander, que también se construirá mediante colaboración público-privada. Nunca hasta ahora se ha aplicado esta fórmula de financiación al ferrocarril de última generación por lo que se abre un abanico de dudas. ¿Construirá todo el trazado un consorcio de empresas o se mantendrá la división en tramos? ¿Se contemplará que estas empresas que construyen exploten también la línea? La intención de Fomento es que este PEI se presente durante estos meses y, en el caso del AVE, “mantener 2014 como el año de la puesta en marcha”.

El PP acusa a Blanco de “castigar” a la Comunitat

DIARIOCRÍTICO COMUNITAT VALENCIANA, 22/07/2010.
 
Los populares preguntan a Blanco que si cree que hay “ciudadanos de primera y de segunda”.
 
La diputada del PP por Valencia en el Congreso y vocal de la Comisión de Fomento, Teresa García Sena, ha acusado este jueves al ainistro de Fomento, José Blanco, de “castigar” a la Comunitat Valenciana con los recortes de gasto en infraestructuras y ha asegurado que esta decisión “tendrá un impacto negativo en el desarrollo económico de España”.

García Sena se ha manifestado en estos términos en un comunicado después de que el ministro de Fomento haya anunciado que rescindirá tres contratos de obra nueva, dos contratos que afectan a ferrocarriles y uno a carreteras, de más de un millón de euros de los 88 que actualmente mantiene en la Comunitat Valenciana, que representan el 3,1 por ciento del total.

La diputada ´popular´ ha lamentado que el Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero “va a abandonar a los ciudadanos de la Font de la Figuera, al rescindir el contrato para la construcción de la autovía A-33, paralela a este tramo puesto que van a continuar afectados por el denso tráfico que cruza la carretera nacional del municipio”.

Asimismo, ha criticado que “nuevamente sean los ciudadanos de Castellón los que tengan que ser discriminados en la construcción del AVE”, ya que los nuevos recortes aplazarán las obras de la Alta Velocidad el acceso al puerto de Sagunto y el tramo entre Almassora y Castellón.

Del mismo modo, la parlamentaria ha preguntado a Blanco siconsidera que hay “ciudadanos de primera y de segunda”. “La discriminación no la merece ningún ciudadano porque todos nos merecemos tener exactamente lo mismo que todos los españoles, especialmente si esta inversión tiene una repercusión a nivel nacional”, ha subrayado.

De esta forma, ha asegurado que en la Comunitat Valenciana, “cada kilómetro de autovía y de AVE sirve al desarrollo socioeconómico de todo el país”, puesto que se trata de “una tierra donde el sector turístico es muy importante y hay una gran cantidad de emprendedores que inician negocios que tienen proyección tanto nacional como internacional”.

Punto clave” para el comercio español

Por ello, ha reclamado que en la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Autonomías para definir un plan estratégico del transporte ferroviario de mercancías en España, que Blanco ha planteado para septiembre, “tenga en cuenta las aspiraciones de la Comunitat Valenciana, puesto que su modelo económico es un punto clave para el comercio español”.

Así, ha apuntado que “si Blanco, de verdad busca infraestructuras eficaces y eficientes, debe apostar por el alta velocidad a Castellón e impulsar el Corredor Mediterráneo, porque el alcance del beneficio de estos proyectos es muy superior a la inversión que necesitan”.

Por último, García Sena ha lamentado que los Planes de Austeridad y de Eficiencia tengan “el único objetivo de minimizar la larga lista de errores cometidos por el Gobierno de Zapatero” y ha apostillado que la rescisión de contratos, “además del efecto negativo que tendrá para los ciudadanos, supondrá un revés a la economía ya que dejará como improductivos un gran volumen de recursos ya invertidos”.

NORMATIVA TRANSITÒRIA PEL RETARD DEL PRIM DE ROCA


Carrer de les Escoles

BOP de 19/07/2010.

Ajuntament de Meliana

Edicte de l’Ajuntament de Meliana sobre manteniment de la vigència de la normativa transitòria aplicable al sòl urbà del Barri de Roca.

EDICTE L’Ajuntament Ple, en sessió ordinària de 30 de juny de 2010, acordà, per unanimitat, mantindre la vigència de l’aplicació de la Normativa Transitòria aplicable al Sòl Urbà del Barri de Roca, aprovada en sessió plenària d’11 de juny de 2008, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 98, de 27 d’abril de 2009, com a acord complementari del Decret 219/2009, de 4 de desembre, del Consell (DOCV núm. 6161, de 9 de desembre), pel que s’acorda la pròrroga de la suspensió parcial acordada pel Decret 198/2008, de 5 de desembre, del Consell. La qual cosa es publica per a general coneixement i als efectes oportuns.

Meliana, a 12 de juliol del 2010.-L’alcalde, Blas L. Devís Roig.