Arxius mensuals: febrer de 2014

LA POBLACIÓ DE ROCA I CUIPER. CREIX? BAIXA? O ES MANTÉ?


POBLACIÓ ROCA_2

Dades del Nomenclator de 1950.

Al Nomenclator de las Ciudades, Villas, Lugares, Aldeas y demás entidades de población de España con referencia al 31 de diciembre de 1900 apareixen les següents dades:

FOYOS: Cuiper…… Colonia agrícola
FOYOS……..Lugar
MELIANA: Casas del Chuche…… Alqueria
Casas de Nolla……….. Caserio
Casas de Roca………. Caserio
MELIANA………………. Lugar

Diu que hi havia de cases habitades 17 (Cuiper), 3 (Jutge) i 12 (Roca); de barraques 3 (Cuiper), 8 (Jutge) i 8 més (Roca) i distingia entre habitants de dret i de fet (80/81 Cuiper; 66/67 Jutge i 182/183 Roca). Foios tenia un total de 1.626 habitants de dret – al poble 1.083- i Meliana 2.683 veïns de dret – al poble, 1518). A banda de les dades estadístiques, resulta curiosa la distinció entre Cases del Jutge i Cases de Roca, és a dir, es dividia el que hui és Roca en dos nuclis diferenciats.

Dades Nomenclator 1910. Diferències amb els de 1900: canvien el topònim de Cuyper amb y, mentres que Casas del Chuche despareix i Casas de Roca passa a ser Roca. Cuiper el definixen com caseriu i no com colònia agricola i Roca passa de ser caseriu a barri (idem a Nolla). Vivendes (Cuiper 20, Roca 33), barraques, empat a 2; i habitants de dret i de fet (Cuiper 82/73, Roca 172/172).

Dades Nomenclator 1920. Topònims: no canvien respecte 1910 Cuyper/Roca. Cases: Cuiper 26 (+6) Roca 39 (+6). Població de dret i fet: Cuiper 91/86 (+9/+13); Roca 186/186 (+14/+14)

Dades Nomenclator 1930: Mateixos topònims. Cases: Cuiper 31 (+5) , Roca 51 (+12). Població fet/dret: Cuiper 101/99; Roca 225/225).

Dades Nomenclator 1940: sorprén la gran quantitat d’edificis no destinats a vivenda i l’espectacular augment de la població de Roca. Vivendes: Cuiper 47 +17 altres usos, Roca 129+32 altres usos. Població de fet i dret: Cuiper 98/98 i Roca 670/658. Això té una explicació: fins 1930 l’horta a més de 500 metres de Meliana comptava amb molts habitants, bona part d’ells viurien per Roca i la mar (en 1900 hi ha 841 habitants de dret, en 1910 hi ha 670, en 1920hi ha 891 i en 1930 hi ha 557) i en 1940 desapareixen les referències a les cases de disseminat de menys i de més de 500 metres i s’agrupa tot a entre els tres nuclis de població de Meliana, Roca i Nolla. Això explica inclús que en 1910 Roca perdera una poca població, i és que ni li sumaven la de les antigues Casas del Chuche.

I el darrer Nomenclator, el de de 1950: continuen els topònims de Cuyper i Roca (este any, com a curiositat, despareix Nolla). Vivendes a Cuiper 22+1 altres usos (estranya que en 1940 hi hagueren bastants més) i Roca 145+0 altres usos (en desapareixen també moltes, passen de 32 altres usos a 0 -?-). Habitants: Cuiper 98 de dret i fet, Roca 791 de dret i fet.

Denominació Població de dret Població de fet Cases habitades Barraques
1900 Casas de Roca 182 183 12 8
Casas del Chuche 66 67 3 8
Cuiper 80 81 17 3
1910 Roca 172 172 33 2
Cuyper 73 82 20 2
1920 Roca 186 186 39 /
Cuyper 86 91 26 /
1930 Roca 225 225 51 /
Cuyper 99 101 31 /
1940 Roca 658 670 129 /
Cuyper 98 98 47 /
1950 Roca 791 791 145 /
Cuyper 98 98 22 /

Més recentment, l’INE ens permet fer seguiment dels registres per unitat poblacional des de 2000 fins l’actualitat. Però entre les unitats poblacionals només figura “Barrio Roca” i no Cuiper. Les dades de Cuiper es poden extraure, de forma aproximativa, pel disseminat de Foios (l’horta, aquells que no viuen al nucli principal, que inclouria Cuiper, la Venta del Sombrerer i les alqueries). En el cas de Roca, sí apareixen les dades específiques, quedant dins el disseminat de Meliana només Nolla i les alqueries del terme,

En tot cas, podem observar com la població de Roca baixa bruscament respecte de les dades de 1950. en passar de 791 habitants als 243 actuals. De 2000 a 2013 la població es manté més o menys estable, oscil·lant però a la baixa respecte del màxim de 257 de 2010 al mínim de 243 de 2013.

Cuiper en canvi, amb la construcció de noves vivendes, ha augmentat de població dels 98 de 1950 a aproximadament 250 que tindria en l’actualitat, el seu màxim històric.

En resum, que Roca ha baixat molt si bé en els darrers temps es manté. Cuiper ha pujat i aconseguix igualar Roca en població després d’anar un segle, el XX,  per darrere. I en conjunt, Roca i Cuiper perden població, perquè la baixada de Roca no la compensa la pujada de Cuiper. L’evolució en el futur no sembla que vaja a canviar això. Més bé tot indica que, o bé la població es mantindrà o bé començarà a haver una pèrdua de població. Però el temps dirà.

ROCA
any homes dones total
2000 121 134 255
2001 122 131 253 -2
2002 120 126 246 -7
2003 126 122 248 2
2004 126 122 248 0
2005 125 124 249 1
2006 123 129 252 3
2007 124 125 249 -3
2008 121 125 246 -3
2009 118 127 245 -1
2010 124 133 257 12
2011 124 127 251 -6
2012 123 126 249 -2
2013 117 126 243 -6

POBLACIÓ ROCA

DISSEMINAT FOIOS DISSEMINAT MELIANA
total total
2000 198 170
2001 195 -3 168 -2
2002 199 4 133 -35
2003 235 36 127 -6
2004 241 6 120 -7
2005 248 7 121 1
2006 256 8 120 -1
2007 256 0 123 3
2008 263 7 119 -4
2009 267 4 121 2
2010 271 4 124 3
2011 280 9 129 5
2012 281 1 131 2
2013 286 5 126 -5

El nostre agraïment per totes estes dades que ens ha facilitat Joan Orts.

Anuncis